Praktijk Legon

Sikkelstraat 3
6532 VA Nijmegen
Tel 06-38167071


Email: info@legon.nl

Tarieven


Behandelingen van anderhalf uur zijn 90 euro, van 45 minuten zijn 45 euro en van een uur 60 euro.En als je het minder ruim hebt financieel, dan maak ik daar evt. een iets andere prijs van.

 

 Het is fijn als je wat contant geld meeneemt, omdat er vaak wel een NES middel of ander middel uitkomt die goed is om in te gaan nemen.


Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan vraag ik je die minstens 24 uur van tevoren per app en/of telefonisch af te zeggen. Helaas moet ik bij te laat afmelden of niet op de afspraak verschijnen het bedrag voor een consult in rekening brengen.

 


Vergoedingen:

Sinds 2010 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor natuurgeneeswijze en vitaliteitskunde (VIV) en wat later bij de RBCZ. Hierdoor is het mogelijk vergoeding aan te vragen via de aanvullende ziektekostenverzekering.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk (en soms geheel). Per verzekeraar varieert de hoogte van het bedrag en de maximale vergoeding per jaar. Dat is dus goed om zelf uit te zoeken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 


Praktische informatie:

Zorgverzekeraars die in 2020 vergoeden vanuit de aanvullende verzekering zijn:VGZ waaronder Univé, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, UMC, Goudse, Promovendum en National Academic
MENZIS waaronder Anderzorg en PMA
CZ waaronder Deltaloyd en Ohra
ACHMEA waaronder Zilveren Kruis, Avero, Avero Achmea, FBTO, OZF, Agis en Interpolis
ONVZ waaronder PNO-zorg en VvAA en De Friesland

 


Privacy-regels.
Met uw gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan overeenkomstig de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) waarin onder meer gevraagd wordt om persoonlijke gegevens veilig op te bergen, zodat niemand anders dan u en ik deze ter inzage hebben. Uiteraard is er sprake van beroepsgeheim.
Bij informatie-uitwisseling met derden zal ik u op de hoogte brengen en waar nodig om uw schriftelijke toestemming vragen.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal ik daarover met u in gesprek gaan, met het doel om samen op zoek te gaan naar specialistische hulp.

Zelf kunt u in dat geval ook hulp aanvragen bij Veilig Thuis Gelderland Midden. Telefoonnummer: 0800-2000

 


Klacht- en tuchtcommissie.
Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitskunde, waarbij ik ben aangesloten. De WKKGZ is een geschilleninstantie en staat voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg.

Registratienummer VIV  is 1907691A